Utmärkelser & priser

Alumnföreningens utmärkelser

Akademikerpriset är ett doktorandstipendium som delas ut vartannat år till en ung lovande doktorand som belöning för vetenskapliga meriter i samband med avhandlingsarbetet och/eller annan förtjänstfull verksamhet som doktoranden utfört sitt ämne eller Åbo Akademi till fromma.

Föreningens förtjänsttecken finns i två valörer, silver och brons.

Med priset Årets Alumn vill Åbo Akademis Alumner uppmärksamma en alumn som genom sitt arbete, sin sakkunskap och sitt aktiva engagemang fungerar som ambassadör för Åbo Akademi.

Akademikerpriset samt föreningens förtjänsttecken delas ut under Brahebalen, som ordnas vartannat år. Utmärkelsen Årets Alumn publiceras vid Per Brahes födelsedag, mottagarna bjuds också med till Brahebalen.

Senaste utmärkelser