Utdelning av föreningens förtjänsttecken på Brahebalen 2024

Föreningens förtjänsttecken
02.23.2024

Bästa alumner och vänner,

föreningen Åbo Akademis Alumner har idag den stora glädjen att tacka några personer som genom sin verksamhet har bidragit till en aktiv och engagerad alumngemenskap inom Åbo Akademi och Studentkåren.

Föreningens förtjänsttecken i silver nummer fjorton delas ut till FM Stina Nygård för hennes engagemang speciellt i alumnversamhet i Österbotten. Hennes arbete har burit frukt,  om två veckor samlas t.ex. det närmare 80 alumner för en gemensam kväll för att fira Åbo Akademis 50-åriga verksamet i Vasa. Som reseledare har Stina också lotsat tiotals alumner på flera av föreningens alumnresor runt Europa. Nästa resa går till Sicilien redan på hösten.

Föreningen vill också uppmärksamma sina långvarig sångledare Sandra Ström och Johan Werkelin som efter 12 år och 6 Brahebaler bakom sig har valt att ge stafettpinnen vidare.

Föreningens förtjänsttecken i silver nummer femton delas ut till FM Sandra Ström

och

Föreningens förtjänsttecken i silver nummer sexton delas ut till TkD Johan Werkelin.