Styrelsen

Styrelsen kan bestå av 8–12 medlemmar och väljs av årsmötet för ett år i sänder. Under år 2022 har styrelsen följande sammansättning:

Katja Långvik

Ordförande
Katja Långvik
PM, FM
Sociologi och konstvetenskap, årskurs 1997
Seniorrådgivare, Nordisk kulturkontakt
katja.langvik@abo.fi

Camilla Forsberg

Camilla Forsberg
PeM
Pedagogiska fakulteten, årskurs 1996
Fortbildningschef, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
camilla.forsberg@abo.fi

Riina Forsman
PM
Folkrätt, årskurs 1995
Verkställande direktör, Toimistokartio Oy
E-postadress:
riina.forsman@toimistokartio.fi

Pia Fredriksson

Rasmus Hautala
FM

Johan Helsing

Johan Helsing
DI
Datateknik, årskurs 1999
Wärtsilä, Winterthur, Schweiz
helsingjohan@gmail.com

Runa Ismark
PeM
Pedagogik, årskurs 2003
Klasslärare, Esbo stad, Lagstads skola
runa.ismark@gmail.com

Heidi Juslin-Sandin
TM
Teologisk etik med religionsfilosofi, årskurs 1993
Församlingspastor, Kyrkslätts svenska församling
juslin.sandin@gmail.com

Föreningens skattmästare
Elina Latvakangas
EM
Redovisning, årskurs 2001
Controller vid Stiftelsen för Åbo Akademi
elina.latvakangas@stiftelsenabo.fi

Lasse Mäki-Hokkonen
EM, PK
Internationell Marknadsföring, årskurs 2008
Manager, Tietoevry
lassemh@gmail.com

Victor Ohlis
PK
Samhällsvetenskaper, årskurs 2003
Verksamhetsutvecklare, Folkhälsan Utbildning Ab
victor.ohlis@gmail.com

Ken Snellman

Ken Snellman
FM
Filosofi, årskurs 2010
Koordinator vid Åbo Akademi
ken.snellman@abo.fi

Närvarorätt vid styrelsens möten har Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande
politices studerande Nicolina Nordman so@studentkaren.fi