Åbo Akademis Alumners projektstöd för alumnevenemang

Föreningen Åbo Akademis Alumner rf. vill upprätthålla en stark gemenskap med ett intresse för Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår.

Efter att i tre års tid ha stött även ämnen och föreningar
vid Åbo Akademi i förstärkandet av alumnkontakter lägger föreningen nu fokus vid medlemmarnas egna alumnevenemang.

Stöd kan sökas för hyror, resor, tryckkostnader och marknadsföring för ett
alumnevenemang som annonseras öppet och välkomnar även alumner som inte
deltagit tidigare i föreningens verksamhet.
Medel beviljas inte för anställningar, arvoden eller traktering. Stödet
kan inte heller användas för evenemang eller projekt som genomförts
innan ansökan har lämnats in.

FAQ: projektstöd för alumnverksamhet

Åbo Akademis Alumner vill upprätthålla och förstärka gemenskapen bland tidigare personal, studerande och medlemmar vid Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår.

För att möjliggöra aktiviteter som upprätthåller kontakter till och intresse för dessa har styrelsen lediganslår Åbo Akademis Alumner rf årligen projektstöd för alumnverksamhet. Ansökningstiden infaller på hösten och annonseras i föreningens medlemsbrev och på dess facebooksida.

Kan vi betala ut föreläsningsarvode till en alumnföreläsare inom ramen för projektstödet?
Nej, det går i regel inte. När du engagerar en alumnföreläsare, ska du helt enkelt fråga om hen kan tänka sig att ge en pro bono-föreläsning, /-presentation eller vad det nu kan röra sig om. Däremot går det bra att stå för föreläsarens rese- och inkvarteringskostnader, bjuda på lunch osv.

Vi planerar ett stort alumnevenemang och tänker anställa en person för att förverkliga det. Kan vi ansöka om projektstöd till det?
Nej, bidraget kan varken användas till anställningar eller till utbetalning av arvoden.

Vi har ansökt om projektstöd för att arrangera ett alumnevenemang, men av olika orsaker kommer det inte att bli av. Därför vill vi nu skjuta upp den till nästa år. Går det för sig?
Det går i regel inte att överföra bidrag till nästa år, utan ni rekommenderas att söka igen vid nästa ansökningsomgång.

Vad betyder det att Åbo Akademis Alumner ska ges synlighet i samband med genomförande av projektet?
Kontakta föreningen via alumnforening@abo.fi för att komma överens vad det kan handla om i ert fall. Som exempel kan föreningens marknadsföringsmaterial delas vid evenemang eller föreningen nämnas i hälsnings-/avslutningstal. Ni kan bidra med material för att delas via föreningens informationskanaler, använda er av #aboakademiker i samband med evenemanget och dela länken till föreningens medlemsblankett bland deltagarna. Ansvaret för synligheten ligger på evenemangets arrangör och är en förutsättning för utbetalningen av bidrag.

Fick du svar på din fråga?
För mera information kontakta föreningen via alumnforening@abo.fi.