Om föreningen

Välkommen till föreningen Åbo Akademis Alumner

Åbo Akademis Alumner rf är landets äldsta alumniförening. Den grundades 1922 och gick då under namnet Åbo Akademiförening rf. Föreningens uppgift var att ideellt och ekonomiskt stöda Åbo Akademis verksamhet.

År 1940 grundades en förening för tidigare studerande vid Åbo Akademi. Den hette Åbo Akademiker r.f. och dess syften var att upprätthålla kontakterna till och intresset för Åbo Akademi och att stöda Åbo Akademis Studentkår.

Med åren kom de här båda föreningarna att stå varandra allt närmare både beträffande syften och arbetsformer. Därför beslöt de år 2002 att gå samman och tog samtidigt namnet Akademiföreningen Åbo Akademiker r.f. Idag heter föreningen Åbo Akademis Alumner.

Vill du upprätthålla kontakten till Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår?

Föreningens syfte är att upprätthålla kontakterna till och intresset för Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår samt att stöda dem ideellt och ekonomiskt. Tack vare medlemsavgifterna (20€/år) kan föreningen bland annat ordna och ge bidrag till alumnverksamheter, dela ut doktorandpris och stöda mentorprogrammet KarriärKontakt.

Medlemmarna får ta del av aktuell information från Åbo Akademi och Studentkåren via tidskriften Meddelanden från Åbo Akademi och via medlemsbrev. Föreningen ordnar också medlemsresor och vartannat år en Brahebal.

Vad gör föreningen?

  • Fungerar som sammanförande faktor för alla personer med ÅA-bakgrund oavsett ålder eller studieinriktning
  • Skapar en aktiv och engagerad alumngemenskap i en akademisk miljö
  • Samlar erfarenhet och värnar om traditioner från sina hundra verksamhetsår
  • Arrangerar aktiviteter som Brahebalen, alumniresor och lokalevenemang av olika slag
  • Möjliggör alumnverksamheter genom projektstöd
  • Stöder mentorprogrammet KarriärKontakt för ÅA-studenter i slutskedet av studierna
  • Delar vartannat år ut stipendiet Akademikerpriset åt en ung och framgångsrik ÅA-doktorand
  • Utnämner Årets alumn bland personer som verkat för akademins och studerandenas väl inom samhället
  • Upprätthåller kontakterna till och intresset för Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår
  • Stöder Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår både ideellt och ekonomiskt.

Det här kan också intressera dig: