Medlemskap

Välkommen med i Åbo Akademis Alumner,
du som har studerat eller arbetat vid Åbo Akademi, oberoende av inriktning.

För tillfället har vi kring 1 800 medlemmar som bor och verkar i alla delar av Finland likaväl som utomlands. Medlemsavgiften är 20€/år. Den går till att stödja kontakten mellan alumner, universitetet och studentkåren.

Föreningen stöder alumnverksamheter, studentkåren och mentorprogrammet KarriärKontakt. Vartannat år delas ett Akademikerpris till en meriterad doktorand.

För medlemmar ordnas träffar, besök, resor och en akademisk Brahebal. Via medlemsbrev och föreningens Facebook @aboalumner får du information om aktuella evenemang och händelser. Som medlemsförmån ingår också tidskriften Meddelanden från Åbo Akademi.

Vårt uppdrag är att fungera som sammanförande faktor för alla personer med ÅA-bakgrund oavsett ålder eller studieinriktning. Vi vill skapa en aktiv och engagerad alumngemenskap i en akademisk miljö. Välkommen att ta del av och bidra till gemenskapen.

Det här kan också intressera dig: