Årets alumn

Under Brahebalen, som ordnas vartannat år, delas Akademikerpriset, Årets alumn-priset samt föreningens förtjänsttecken ut.

Med priset Årets Alumn vill Åbo Akademis Alumner uppmärksamma en alumn som genom sitt arbete, sin sakkunskap och sitt aktiva engagemang fungerar som ambassadör för Åbo Akademi.