Beviljade stöd

Finansiering för alumnverksamheter för 2021

Åbo Akademis Alumner vill upprätthålla och förstärka gemenskapen bland tidigare personal, studerande och medlemmar vid Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår.

För att möjliggöra aktiviteter som upprätthåller kontakter till och intresse för dessa har styrelsen för Åbo Akademis Alumner rf beviljat faciliteringsmedel för alumnverksamheter för året 2021. Totalt 8850,00 euro beviljades till sammanlagt 16 sökande för evenemang som samlar och engagerar alumner. De beviljade summorna varierade mellan 200,00 och 1500,00 euro.

Ansökningarna presenterade en bred variation av sätt att samverka, från kostnadsfria utomhusevenemang och webinarier till fysiska samlingar i anslutning till seminarier och middagar.

De i ansökningarna presenterade orsakerna till att samlas var mångfaldiga: kompetensfrämjande och nätverkande inom det egna akademiska området, tvärvetenskapliga regionala träffar, uppsökande av alumner, uppstartande av ämnesspecifika alumnverksamheter samt dokumentation och sammankomster i samband med olika jubileer.

Beviljade faciliteringsstöd för alumnverksamheter 2021

Informationsvetenskap vid ÅA: 600 euro
Logopedi vid ÅA: 750 euro
Tyska språket och litteraturen vid ÅA: 1500 euro

Österbottniska Nationen vid ÅA rf: 400 euro
Östra Finlands Nation vid ÅA rf: 400 euro

Genusvetenskapliga ämnesföreningen Judith vid ÅA rf: 300 euro
Historikerförening Kleio rf: 400 euro
Impuls rf: 400 euro
Merkantila Klubben rf: 300 euro
Politivas rf: 300 euro
SF-klubben rf: 300 euro
Sociologföreningen Anomi rf: 600 euro
Stadga rf: 600 euro

HHÅA gulnäbbar 2011: 200 euro

Därtill beviljades Åbo Akademis Alumner i Västnyland och i Österbotten 850 euro var för återkommande regionala Per Brahe-sitsar. Mera information om dessa via föreningens Facebooksida under 2021.