Återkommande evenemang

För medlemmar ordnas träffar, besök, resor och en akademisk Brahebal.

Vårt uppdrag är att fungera som sammanförande faktor för alla personer med ÅA-bakgrund oavsett ålder eller studieinriktning. Vi vill skapa en aktiv och engagerad alumngemenskap i en akademisk miljö. Välkommen att ta del av och bidra till gemenskapen.

För medlemmar ordnas träffar, besök, resor och en akademisk Brahebal. Information om aktuella evenemang och händelser får du via medlemsbrev och föreningens Facebook @aboalumner.

Föreningen stöder också lokala alumnverksamheter.