Ansök om stöd

Föreningen Åbo Akademis Alumner rf. vill upprätthålla en stark gemenskap med ett intresse för Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår. 

Stöd kan sökas av föreningens medlemmar för hyror, resor, tryckkostnader och marknadsföring för ett alumnevenemang som annonseras öppet och välkomnar även alumner som inte deltagit tidigare i föreningens verksamhet. Medel beviljas inte för anställningar, arvoden eller traktering. Stödet kan inte heller användas för evenemang eller projekt som genomförts innan ansökan har lämnats in.

Det beviljade stödet betalas ut efter redovisning av genomförd verksamhet. Villkor för utbetalningen är att Åbo Akademis Alumner rf getts synlighet i samband med evenemanget. Föreningen håller också rätten att publicera till vilket ändamål stödet har beviljats.

Ansökan ska lämnas in av en medlem i alumnföreningen inom oktober månad och projektet ska genomföras före utgången av följande kalenderår. Ansökan med projektbeskrivning och budget lämnas via en ansökningsblankett. Länken till den delas i vårt elektroniska medlemsbrev under hösten.

Mera information:
alumnforening@abo.fi