Ansök om stöd

Föreningen Åbo Akademis Alumner rf. vill upprätthålla en stark gemenskap med ett intresse för Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår. Efter att i tre års tid ha stött även ämnen och föreningar vid Åbo Akademi i förstärkandet av alumnkontakter lägger föreningen nu fokus vid medlemmarnas egna alumnevenemang.

Stöd kan sökas för hyror, resor, tryckkostnader och marknadsföring för ett alumnevenemang som annonseras öppet och välkomnar även alumner som inte deltagit tidigare i föreningens verksamhet. Medel beviljas inte för anställningar, arvoden eller traktering. Stödet kan inte heller användas för evenemang eller projekt som genomförts innan ansökan har lämnats in.

Det beviljade stödet betalas ut efter redovisning av genomförd verksamhet. Villkor för utbetalningen är att Åbo Akademis Alumner rf getts synlighet i samband med evenemanget. Föreningen håller också rätten att publicera till vilket ändamål stödet har beviljats.

Ansökan ska lämnas in av en medlem i alumnföreningen inom oktober månad och projektet ska genomföras före utgången av 2024.

 

Ansökan med projektbeskrivning och budget lämnas in till: https://forms.gle/Hip1uWBBqdvVVzC36

Mera information:
alumnforening@abo.fi