Akademikerpriset till filosofie magister Martins Kwazema

Akademikerpriset
10.14.2022

Akademikerpriset tilldelas doktoranden i allmän historia, filosofie magister Martins Kwazema för samtidshistorisk forskning med hög samhällelig relevans. Akademikerpriset är ett doktorandstipendium som delas ut vartannat år av Åbo Akademis Alumner till en ung lovande doktorand som belöning för vetenskapliga meriter i samband med avhandlingsarbetet och/eller annan förtjänstfull verksamhet som doktoranden utfört sitt ämne eller Åbo Akademi till fromma.

Priset tilldelas år 2022 till filosofie magister Martins Kwazema för sin forskning om en för den afrikanska kontinenten central samhällsförändring, omvandlingen av Ghana från ekonomiskt kaos till Västafrikas ledande makroekonomi under 1980-talet. Kwazema undersöker den före detta presidenten Jerry Rawlings (1947–2020) roll i den retoriska vändningen från en anti-imperialistisk till IMF- och strukturomvandlingsvänlig politik.

Kwazemas forskning är den första empiriska forskning om den retoriska förändringen och dess mottagande i Ghana. Avhandlingen är global- och samtidshistorisk forskning som på ett banbrytande sätt tillämpar redskap från samhällsvetenskaplig framtidsforskning. Forskning av det här slaget är central för en samtid som måste söka möjligheter att skapa bättre förutsättningar för en hållbar framtid.

Från tidigare har Kwazema en magisterexamen i framtidsforskning från Åbo Universitet, samt teknisk kandidatutbildning inom IT och industriell design. Utöver forskarstudier vid Åbo Akademi arbetar Kwazema med att etablera kontakter till näringsliv och tredje sektorn inom det internationella magisterprogrammet Master’s Degree Programme in Social Exclusion vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. De här kontakterna skall för enskilda studerande leda till bättre praktik- och slutarbetsmöjligheter i samarbete med organisationer och till en starkare förankring i lokalsamhället för Åbo Akademi.