Akademikerpriset 2020—

Martins Kwazema, 2021

Akademikerpriset tilldelas doktoranden i allmän historia, filosofie magister Martins Kwazema för samtidshistorisk forskning med hög samhällelig relevans. Akademikerpriset är ett doktorandstipendium som delas ut vartannat år av Åbo Akademis Alumner till en ung lovande doktorand som belöning för vetenskapliga meriter i samband med avhandlingsarbetet och/eller annan förtjänstfull verksamhet som doktoranden utfört sitt ämne eller Åbo Akademi till fromma.

Minja Westerlund, 2020

Psykologie magister Minja Westerlund har som doktorand i psykologi utmärkt sig genom att under de senaste åren ha publicerat sju artiklar, varav fyra som första författare, i ansedda referentgranskade internationella tidskrifter, samtidigt som hon tagit betydande ansvar för undervisning och representerat ämnet psykologi och minoritetsprofilen i olika universitetsorgan. I sitt arbete med doktorsavhandlingen i psykologi har Westerlund studerat hur våra känslor påverkar våra attityder mot andra grupper, t.ex. invandrare, och hur man med olika psykologiska tekniker kan begränsa känslornas negativa inflytande. Westerlund är en mycket omtyckt kollega, en skicklig pedagog och en konstruktiv och begåvad forskare.