Akademikerpris till filosofie magister Inka-Maria Nyman

Akademikerpriset
01.27.2024

Akademikerpriset tilldelas doktorand i musikvetenskap, filosofie magister Inka-Maria Nyman för sina doktorandstudier inom ämnet operans mening och värde i det moderna samhället. Akademikerpriset är ett doktorandstipendium som delas ut vartannat år av Åbo Akademis Alumner till en ung lovande doktorand som belöning för vetenskapliga meriter i samband med avhandlingsarbetet och/eller annan förtjänstfull verksamhet som doktoranden utfört sitt ämne eller Åbo Akademi till fromma.

Priset tilldelas år 2024 till filosofie magister Inka-Maria Nyman för sin forskning om operans mening och värde i det moderna samhället. Utöver de akademiska meriterna, undervisning och handledning har Nyman burit upp och förstärkt doktorandgemenskapen vid fakulteten genom att grunda doktorandföreningen Dåcta vid ÅA. Hon har bidragit till universitetets verksamhet genom medverkande i Kulturcampus Åbo och den nya arbetslivsinriktningen vid Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi. Under tidigare studier har hon bidragit till föreningsliv vid Åbo Akademis Studentkår vid Florakören och vid Musikvetenskapliga ämnesföreningen Otto vid Åbo Akademi.

Ämnet för Nymans avhandling Opera. Meaning and value in contemporary society (Opera. Mening och värde i det moderna samhället) är aktuellt med relevans långt över musikvetenskapen. Genom att studera hur uppfattningen om opera konstrueras i allmänna sociala, kulturella och teknologiska processer i vår samtid kan man komma åt normer och värderingar som har långtgående följder i kulturpolitik, ekonomi, nationell identitet och minoritetstillhörighet. Operans betydelse och värde i det moderna samhället är också kopplade till grundläggande frågor om demokrati och civilisation.