Åbo Akademis Alumner rf – landets äldsta alumniförening

Välkommen att ta del av och bidra till gemenskapen!

Vill du upprätthålla kontakten till Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår?

Föreningens syfte är att upprätthålla kontakterna till och intresset för Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår samt att stöda dem ideellt och ekonomiskt. Tack vare medlemsavgifterna kan föreningen bland annat ordna och ge bidrag till alumnverksamheter, dela ut doktorandpris och stöda mentorprogrammet KarriärKontakt.

Ordet alumn kommer från latinet och betyder skyddsling eller lärjunge.

Aktuellt

Åbo Akademis Alumners hyllningsadress säljs till förmån för Åbo Akademi.

För tillfället har vi ca 1 800 medlemmar som bor och verkar i alla delar av Finland likaväl som utomlands.

Vi vill skapa en aktiv och engagerad alumngemenskap i en akademisk miljö.